NPC新闻

科研成果                                                       

English

亚纳米尺度硫化钼带状物

 

  10纳米以下晶体银颗粒的类液体赝弹性行为

  二硫化钼中缺陷诱导的局域态中的跳跃传输现象

  原棉制备碳纤维气凝胶

  碳管结构铸件调查

  海绵状石墨烯用作高效率可回收的吸附剂

     Journal Covers

 

Copyright   ©  东南大学-FEI 皮纳米中心